Přihlášky

Výše příspěvků na I. pololetí školního roku 2018/2019 byla stanovena na 700 Kč.

(200 Kč členský příspěvek za člena Školního klubu ZŠ + 500 Kč dar na činnost oddílu).

Pro přihlášení Vašeho dítěte na I. pololetí školního roku 2018/2019 si prosím vytisněte:

1x přihlášku

2x darovací smlouvu

1x prohlášení k GDPR (jen noví členové)

Vyplněnou přihlášku, darovací smlouvy a prohlášení k GDPR prosím odevzdejte paní Vaďurové do 15.9.2018 a uhraďte v hotovosti stanovený pololetní poplatek.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si uvedené dokumenty vyzvednout u paní Vaďurové.

Děkujeme, že jste si vybrali náš oddíl.

DAROVACÍ SMLOUVA

B_Vzorový formulář Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů (pro TJ-SK)

Přihláška do školního klubu ZŠ bude zveřejněna koncem srpna.