Přihlášky

Výše příspěvků na II. pololetí školního roku 2022/2023 je celkem 1020 Kč, z toho 420 Kč je přihláška do školního klubu ZŠ a 600 Kč darovací smlouva na finanční dar oddílu gymnastiky.

Přihlášku i Darovací smlouvu si můžete vyzvednout u trenérky.

Děkujeme, že jste si vybrali náš oddíl.

Darovací smlouvu 2x vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérce současně s poplatkem

Darovací smlouva – fyzická osoba

Přihlášku 1x vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérce současně s poplatkem

Přihláška