Přihlášky

Výše příspěvků na I. pololetí školního roku 2019/2020 byla stanovena na 750 Kč.

(250 Kč členský příspěvek za člena Školního klubu ZŠ + 500 Kč za člena oddílu).

Přihlášku obdržíte u hlavní trenérky.

Děkujeme, že jste si vybrali náš oddíl.