Přihlášky

Výše příspěvků na I. pololetí školního roku 2023/2024 je celkem 1080 Kč, z toho 280 Kč je přihláška do školního klubu ZŠ a 800 Kč darovací smlouva na finanční dar oddílu gymnastiky.

Přihlášku i Darovací smlouvu si můžete také vyzvednout u trenérky.

Děkujeme, že jste si vybrali náš oddíl.

Darovací smlouvu 2x vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérce současně s poplatkem

Darovací smlouva – fyzická osoba

Přihlášku 1x vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérce současně s poplatkem

Přihláška do ŠK