Přihlášky

Výše příspěvků na II. pololetí školního roku 2021/2022 je celkem 1000 Kč, z toho 300 Kč je přihláška do školního klubu ZŠ a 700 Kč darovací smlouva na finanční dar oddílu gymnastiky.

Přihlášku i Darovací smlouvu si můžete vyzvednout u trenérky.

Děkujeme, že jste si vybrali náš oddíl.

Darovací smlouva 2022