Přihlášky

Výše příspěvků na II. pololetí školního roku 2019/2020 byla stanovena na 750 Kč.

(250 Kč přihláška do Školního klubu ZŠ + 500 Kč sponzorská smlouva pro oddíl).

Přihlášku i darovací smlouvu obdržíte u hlavní trenérky nebo si je vytiskněte a odevzdejte hlavní trenérce spolu s platbou.

2x darovací smlouvu

Darovací smlouva

1x přihlášku

přihláška

Děkujeme, že jste si vybrali náš oddíl.