Přihlášky

Výše příspěvků zůstává i na II. pololetí ve stejné výši jako doposud.

200 Kč členský příspěvek za člena Školního klubu + 500 Kč dar na činnost oddílu 

Pro přihlášení Vašeho dítěte na II. pololetí školního roku 2017/2018 si prosím vytisněte:

1x přihlášku

2x darovací smlouvu

Vyplněnou přihlášku a darovací smlouvy odevzdejte paní Vaďurové do 28.2.2018.

Platbu lze provést hotově paní Vaďurové (při odevzdání přihlášky a smluv) nebo převodem na účet ZŠ dle instrukcí uvedených v přihlášce i darovací smlouvě. V takovém případě Vás žádám o předání potvrzení, že jste poplatky uhradili.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si uvedené dokumenty vyzvednout u paní Vaďurové.

Děkujeme, že jste si vybrali náš oddíl.

DAROVACÍ SMLOUVA

PŘÍHLÁŠKA DO ŠK