Nábor do přípravky probíhá začátkem září a ledna.

Přihlásit dítě ale můžete i během školního roku. 

Co si vzít na nábor?

Dítě by mělo mít pohodlné sportovním oblečení a obuv, pití (nejlépe voda).

Co se zkouší?

Flexibilita, vrozená síla, obratnost, rychlost, samostatnost.

Jak často děti trénují?

Přípravka obvykle trénuje 1x týdně, 1 tréninková jednotka je 45-90 minut.

Je možná přítomnost rodičů na tréninku?

Ne. Přítomnost rodičů je rušivý element. Rodiče jsou zváni na ukázkové tréninky.

Jaké jsou poplatky?

Poplatky se vybírají na školní pololetí a činí u dětí závodního družstva a dětí přípravky celkem 1020 Kč na školní pololetí. Přihláška do školního klubu je 420 Kč, darovací smlouva oddílu 600 Kč.

Poplatek u dětí  kroužku gymnastiky je 50 Kč za každý trénink. Vybírat se bude v hotovosti vždy na začátku tréninku.

Co se děti učí?

Formou hry se postupně učí gymnastickým prvkům a dovednostem. Rozvíjí svou obratnost, pohyblivost, flexibilitu.

Přihlášením do oddílu se rodiče zavazují dodržovat pravidla oddílu – viz níže

Závazná pravidla oddílu

Přihlášku 1x vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérce spolu s poplatkem

Přihláška

Darovací smlouvu 2x vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérce spolu s poplatkem

Darovací smlouva – fyzická osoba