Co si vzít na nábor?

Dítě by mělo mít pohodlné sportovním oblečení a obuv, něco k pití.

Rodiče – psací potřeby, 800 Kč na úhradu členského příspěvku na pololetí.

Co se zkouší?

Flexibilita, vrozená síla, obratnost, rychlost, samostatnost.

Jak často děti trénují?

Přípravka obvykle trénuje 1x týdně, 1 tréninková jednotka je 90 minut.

Je možná přítomnost rodičů na tréninku?

Ano, ale po dohodě s trenérkou. Přítomnost rodičů je rušivý element. Rodiče jsou zváni na ukázkové tréninky.

Co se děti učí?

Formou hry se postupně učí základním gymnastickým prvkům a dovednostem. Rozvíjí svou obratnost, pohyblivost, flexibilitu.