Nábor do přípravky probíhá začátkem září a ledna.

Přihlásit dítě ale můžete i během školního roku. 

Co si vzít na nábor?

Dítě by mělo mít pohodlné sportovním oblečení a obuv, pití (nejlépe voda). Upravené vlasy (nejlépe do culíku, copánku).

Co se zkouší?

Flexibilita, vrozená síla, obratnost, rychlost, samostatnost.

Děti jsou rozděleny do přípravky (4-5 let), děti 6 let a starší jsou rozděleny do závodních družstev nebo do kroužku gymnastiky – viz níže.

Jak často děti trénují?

Přípravka mladší (4 roky a mladší) – trénink je 1x týdně 60 minut. Trénink je v pondělí od 16.30. Platba 1080 Kč za pololetí.

Přípravka starší (5 let) – trénink je 1x až 2x týdně 90 minut. Tréninky jsou v úterý a případně ve čtvrtek od 16.30 do 18.oo hodin. Platba 1080 za pololetí.

Kroužek gymnastiky pro děti od 6 do 14 let – trénink je 1x týdně 60 minut. Trénink je v úterý od 18.oo hodin. Platba 50 Kč za trénink. Vybírá se v hotovosti před tréninkem.

Gymnastika pro starší děti a dospělé (15 let a starší) – trénink je 1x týdně 60 minut a to v pondělí od 19 hodin. Přihlásit se může kdokoliv, kdo má zájem si zacvičit. Platba 50 Kč za trénink. Vybírá se v hotovosti před tréninkem.

Závodní družstva trénují 3x týdně, pondělí, úterý, čtvrtek od 16.30 do 19.oo hodin. Do závodního družstva jsou zařazeny děti na základě výkonnosti. Platba 1080 za pololetí.

Je možná přítomnost rodičů na tréninku?

Raději ne. Přítomnost rodičů je rušivý element. Po dohodě s trenéry je možné ze začátku přítomnost rodičů, která se postupně ruší. Rodiče jsou zváni na ukázkové tréninky.

Co se děti učí?

Formou hry se postupně učí gymnastickým prvkům a dovednostem. Rozvíjí svou obratnost, pohyblivost, flexibilitu.

Přihlášením do oddílu se rodiče zavazují dodržovat pravidla oddílu – viz níže

Závazná pravidla oddílu

Přihlášku 1x vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérce spolu s poplatkem

Přihláška do ŠK

Darovací smlouvu 2x vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérce spolu s poplatkem

Darovací smlouva – fyzická osoba