Co si vzít na nábor?

Dítě by mělo mít pohodlné sportovním oblečení a obuv, něco k pití.

Rodiče – psací potřeby, 750 Kč na úhradu členského příspěvku.

Co se zkouší?

Flexibilita, vrozená síla, obratnost, rychlost, samostatnost.

Jak často děti trénují?

Přípravka obvykle trénuje 1x týdně, 1 tréninková jednotka je 1,5  hodiny.

Je možná přítomnost rodičů na tréninku?

Jen ve výjimečných případech, protože přítomnost rodičů je rušivý element. Rodiče jsou zváni na ukázkové tréninky.

Co se děti učí?

Formou hry se postupně učí základním gymnastickým prvkům a dovednostem. Rozvíjí svou obratnost, pohyblivost, flexibilitu.